Locations

Akron - Main Location

320 West Exchange Street - Akron, Ohio 44302

Fairlawn

2651 West Market Street - Fairlawn, Ohio 44333

Green

1946 Town Park Blvd., Suite 320 - Uniontown, Ohio 44685

Lodi

225 Elyria Street - Lodi, Ohio 44254

Medina

970 E. Washington Street, South Medical Building - Medina, OH 44256

Pelvic Health Center

320 West Exchange Street - Akron, Ohio 44302

Stow

3869 Darrow Road, Suite 206 - Stow, Ohio 44224